Naš tim

Početna > Naš tim > Dr Aleksandar Ljuboja

Dr Aleksandar Ljuboja

Hematolog

Biografija

Aleksandar Ljuboja sa svojom posvećenošću, temeljnim radom i ljubavlju prema medicini i lečenju pacijenata, u Nucleus ordinaciji obavlja hematološke i internističke preglede. Svoje medicinsko obrazovanje je stekao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pripavnički staž je proveo u Kliničkom Centru srbije gde je, takođe, položio specijalistički ispit iz interne medicine sa odličnim uspehom.

DODATNO OBRAZOVANJE I KURSEVI:

28.05.2012.- licencirani predavač prve pomoći Crvenog krsta Srbije

11.10.2010.- završio obuku prve pomoći i brzog reagovanja u kriznim situacijama

14.09.2010.- završio kurs za medicinsko dokumentovanje posledica nasilja nad ženama

RADNO ISKUSTVO:

01.06.2019. i dalje-        odeljenje kliničke hematologije u KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”

01.02.2019.- 31.05.2019.- na internom odeljenju sa hemodijalizom u Opštoj bolnici Majdanpek

04.11.2013.- 21.01.2019.- na specijalizaciji interne medicine u nastavnim bazama Kliničkog     centra Srbije

01.02.2011. – 03.11.2013. na odeljenju interne medicine Opšte bolnice Majdanpek, zadužen za funkcionisanje službe hemodijalize, dijagnostiku, negu i lečenje hospitalizovanih bolesnika

11.02.2010. – 31.01.2011. zaposlen u službi opšte medicine Doma zdravlja Majdanpek, u svojstvu izabranog lekara

06.08.2009. – 10.02.2010. zaposlen u Domu zdravlja Majdanpek u službi hitne medicinske pomoći

DODATNE AKTIVNOSTI I INTERESOVANJA:

 01.10.2019.- i dalje – Potpredsedinik Srpskog lekarskog društva-podružnica KBC

“Dr Dragiša Mišović-Dedinje”

29.06.2015.- i dalje – glavni koordinator SrMSA (Srpska Asocijacija Studenata Medicine) u Beogradu za programe međunarodne saradnje i razmene studenata i mladih lekara sa Ruskom Federacijom, u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Kliničkim centrom Srbije i HCCM Ruske Federacije.

29.11.2013.- 07.04.2014. član Opštinskog veća opštine Majdanpek zadužen za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

28.05.2012.- i dalje – predavač prve pomoći u sklopu programa obuke vozača i predsednik ispitne komisije u Crvenom krstu Majdanpek

06.05.2012.-29.11.2013. član nevladine organizacije “Fondacija Fridrih Nauman

2008.-2010. humanitarni rad u Fondaciji NJKV princeze Katarine Karađorđević

2006.-2007. član humanitarne organizacije “Lions Club Internacional

2003.-2004. koordinator za studentska pitanja Studentske unije medicinara (SUMC)

 

STRANI JEZICI:

Engleski jezik

Ruski jezik