RADNO VREME

Ponedeljak – Petak: 10h – 20h

PRATITE NAS

Stručni tim

VNS dr sci. med. Slavica Radovanović

Specijalista interne medicine – subspecijalista kardiologije

VNS dr sci. med. Slavica Radovanović je rođena u Čačku, 22.12.1963. godine. Diplomirala je na medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije. Viši naučni saradnik Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ministarstva za nauku Republike Srbije. Profesor strukovnih studija za užu oblast klinička medicina na Visokoj strukovnoj školi-Internacionalni Centar za profesionalne studije (ICEPS) u Beogradu.

Preko 30 godina profesionalnog iskustva, sticala je najpre u KBC „Bežanijska Kosa“ gde je radila 20 godina i bila na pozicijama šefa neinvanzicne kardiološke dijagnostike, načelnika Odeljenja kardiologije i pomoćnika direktora KBC „Bežanijska Kosa“. Od 2017. godine zaposlena je u KBC „Dr Dragiša Mišović“- Dedinje, gde je trenutno na poziciji načelnika Centra za srčanu insuficijenciju i pomoćnik direktora KBC „Dr Dragiša Mišović“- Dedinje.

Dr sci. med. Slavica Radovanović se afirmisala u stručnoj i naučnoj javnosti kao istaknuti kliničar i istraživač na polju srčane insuficijencije i koronarne bolesti sa originalanim naučnim doprinosom izučavanju oksidativnog stresa u hroničnoj srčanoj insuficijenciji (HSI) i njegovog značaja u nastanku endotelne disfunkcije, remodelovanja leve komore kod bolesnika sa HSI kao i u progresiji oboljenja, što joj je omogućilo da dijagnostiku i lečenje bolesnika sa srčanom insuficijencijom uvek posmatra u kontekstu patofizioloških dešavanja.

Magistarsku tezu odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod nazivom: „Pokazatelji oksidativnog stresa u hroničnoj srčanoj insufiijenciji “ 2006.godine.

Doktorsku disertaciju odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu  pod nazivom: „Značaj oksidativnog stresa u nastanku endotelne disfunkcije i miokardnog remodelovanja kod bolesnika sa hroničnom srčanom insuficijencijom“ 2010. godine.

Naučno zvanje, Naučni saradnik, oblast kardiologija, stekla je po odluci Naučnog veća Medicinskog fakulteta i Ministarstva za nauku Republike Srbije, 2012. godine a zvanje, Viši naučni saradnik, oblast kardiologija, stekla  je 2018. godine.

Objavila je ukupno 260 radova. Prvi je autor u 66 radova. Kvantitativno izraženi rezultati za izbor u zvanje Viši naučni saradnik proizašli su iz publikovanih radova koji su citirani u CC, SCI i MEDLINE, zbornicima medjunarodnih i nacionalnih skupova. Izlagala je na brojnim medjunarodnim i domaćim stručnim skupovima.

Usavršavala se na univerzitetskim klinikama u Nemačkoj, (Würzburg i Charite u Berlinu) i Švajcarskoj (Bern) na polju neinvazivne kardiološke dijagnostike sa akcentom na samostalno izvođenje kardio pulmonalnog testa fizičkim opterećenjem (CPET) i drugih modaliteta stress eho testova kao i novih ehokardiografskih tehnika.

Član je Srpskog lekarskog društva, Evropskog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja za srčanu slabost, Radne grupe za izradu vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje srčane slabosti, Udruženja za srčanu slabost Srbije, Udruženja kardiologa Srbije u okviru kog je bila predsednik radne grupe za srčanu slabost od 2019-2021.godine.

Reference:

  1. Janković SM, Stojković S, Petrović M, Kostić T, Zdravković M, Radovanović S, Cvjetan R, Ratković N, Rihor B, Spiroski D, Stanković A, Anđelković B, Gocić Petrović R. Results of the trycort: Cohort study of add-on antihypertensives for treatment of resistant hypertension. Medicine (Baltimore). 2023 Jun 2;102(22):e33941. doi: 10.1097/MD.0000000000033941.
  2. Djokovic A, Stojanovich L, Stanisavljevic N, Veljic I, Todic B, Radovanovic S, Zivic R, Matic P, Filipovic B, Saponjski J, Apostolovic S, Zdravkovic M, Milic S, Shoenfeld Y. Primary antiphospholipid syndrome as a cause of impaired left ventricular diastolic function: experience from a Serbian cohort. Clin Exp Rheumatol. 2023 Jan;41(1):103-109.
  3. Kovačević M, Vezmar Kovačević S, Radovanović S, Stevanović P, Miljković B. Potential drug-drug interactions associated with clinical and laboratory findings at hospital admission.Int J Clin Pharm. 2020 Feb;42(1):150-157.
  4. Simeunovic D, Odanovic N, Pljesa-Ercegovac M, Radic T, Radovanovic S, Coric V, Milinkovic I, Matic M, Djukic T, Ristic A, Risimic D, Seferovic P, Simic T, Simic D, Savic-Radojevic A. Glutathione Transferase P1 Polymorphism Might Be a Risk Determinant in Heart Failure.Dis Markers. 2019 Jun 2;2019:6984845. doi: 10.1155/2019/6984845. eCollection 2019. PMID: 31275451
  5. Bartunek J, Terzic A, Beth A. Davison BA, Filippatos GA, Radovanovic S, Beleslin B, Bela Merkely B, Musialek P, Wojakowski W, Andreka P, Ivan G. Horvath IG, Katz A, Dolatabadi D, Badih El Nakadi BEI,  Arandjelovic A, Edes I, Seferovic PM, Obradovic S, Vanderheyden M, Jagic N, Petrov I, Atar S, Halabi M,  Gelev VL, Shochat MK, Kasprzak JD, Sanz-Ruiz R, Heyndrickx GR, Nyolczas N, Legrand V, Gue´de A, Heyse A, Moccetti T, Fernandez-Aviles F, Jimenez-Quevedo P, Bayes-Genis A, Hernandez-Garcia JM,  Ribichini F, Gruchala M, Waldman  SA, Teerlink JR, Gersh BJ, Povsic TJ, Henry TD, Metra M, Roger J. Hajjar RJ, Tendera M, Behfar A, Alexandre B, Seron A, Stough WG, Sherman W, Cotter G , and Wijns W; Cardiopoietic cell therapy for advanced ischaemic heart failure: results at 39 weeks of the prospective, randomized, double blind, sham-controlled CHART-1 clinical trial. European Heart Journal, 2017 Mar; 38 (9): 648- 660.
  6. Radovanovic S, Savic-Radojevic A, Pekmezovic T, Markovic O, Memon L, Jelic S, Simic D, Radic T, Pljesa-Ercegovac M, Simic T; Uric acid and gamma-glutamyl transferase activity are associated with left ventricular remodeling indices in patients with chronic heart failure. Rev Esp Cardiol (Engl Ed), 2014 Aug;67(8):632-42.
  7. Suvakov S, Damjanovic T, Pekmezovic T, Jakovljevic J, Savic-Radojevic A, Pljesa-Ercegovac M, Radovanovic S, Simic DV, Pljesa S, Zarkovic M, Mimic-Oka J, Dimkovic N, Simic T; Associations of GSTM1*0 and GSTA1*A genotypes with the risk of cardiovascular death among hemodialyses patients. BMC Nephrol. 2014 Jan 14;15(1):12
  8. Savic-Radojevic A, Radovanovic S, Pekmezovic T, Pljesa-Ercegovac M, Simic D, Djukic T, Matic M, and Simic T. The Role of Serum VCAM-1 and TNF-α as Predictors of Mortality and Morbidity in Patients with Chronic Heart Failure. Journal of Clinical Laboratory Analysis 00: 1–8 (2013).
  9. Radovanovic S, Savic-Radojevic A, Pljesa-Ercegovac M, Djukic T, Suvakov S, Krotin M, Simic DV, Matic M, Radojicic Z, Pekmezovic T, and Simic T. Markers of oxidative damage and enzyme activities as predictors of morbidity and mortality in patients with chronic heart failure. Journal of Cardiac Failure, 2012; 18(6):493-501.
  10. Radovanovic S, Krotin M, DV Simic, J Mimic-Oka, A Savic-Radojevic, M Pljesa-Ercegovac, M Matic, N Ninkovic, B Ivanovic and T Simic. Markers of oxidative damage in chronic heart failure: Role in disease progression. Redox Report, 2008; 13(3):109-116
Zakažite pregled
Politika privatnosti
Koristimo kolačiće da poboljšamo vaše iskustvo dok koristite našu veb stranicu. Ako koristite naše Usluge preko pretraživača, možete ograničiti, blokirati ili ukloniti kolačiće putem podešavanja vašeg veb pretraživača. Takođe koristimo sadržaj i skripte trećih strana koje mogu koristiti tehnologije za praćenje. Možete selektivno dati svoju saglasnost u nastavku da biste dozvolili ugrađivanje takvih trećih strana. Za potpune informacije o kolačićima koje koristimo, podacima koje prikupljamo i načinu na koji ih obrađujemo, pogledajte našu Politika privatnosti
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google