Naš tim

Početna > Naš tim > Doc. dr Branka Filipović

Doc. dr Branka Filipović

Gastroenterolog

Biografija

Doc. Branka Filipović, specijalista interne medicine-gastroenterolog, rođena 12. 04. 1972. godine u Kraljevu. Osnovnu i srednju medicinsku školu završila u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine sa prosečnom ocenom 9.53. Specijalistički ispit iz interne medicine položila 2003. godine sa odličnim uspehom, a iste gdine odbranila i magistersku tezu iz oblasti digestivnog sistema. Doktorsku disertaciju iz gastroenterologije odbranila 2010. godine. Za kliničkog asistenta za užu naučnu oblast interna medicina – gastroenterologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabrana 2011. godine, a od 2018. godine je stekla zvanje docenta za istu naučnu oblast.

U periodu od 1999 – 2018. godine bila zaposlena na odeljenju gastroenterologije sa odsecima Kliničko bolničkog centra “Bežanijska Kosa”, gde je tokom 2012-2013 godine obavljala funkciju načelnika odeljenja gastroenterologije. Od 2015.godine do 2018. godine bila angažovana na poslovima pomoćnika direktora za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost i bila član naučnog odbora.  Od 2018. godine zaposlena na Kliničko bolničkom centru “Dr Dragiša Mišović – Dedinje” gde obavlja funkciju načelnika odeljenja gastroenterologije.

Dugogodišnji istraživač saradnik na projektu III 41020 koga finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Tokom 2010. godine stručno se usavršavala na odeljenju hepatologije bolnice u Parizu “Centre Hopitaux des Paris: Pitie Sal – Petriere, dept. de Gastroénterologie”.

U više navrata je bila glavni gostujući urednik specijalnih izdanja časopisa visokog impakt faktora citiranih u JCR bazi: “Gastroenterology Research and Practice” (2016), Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology (2018 i 2020).

Do sada je ukupno objavila 53 stučna i naučna rada od čega su 36 u časopisima sa JCR liste. Najveći deo radova је vezan zа proučavanje funkcionalnih poremećaja digestivnog sistema i nealkoholne masne bolesti jetre, u kojima je posebno naglašavala moderni aspekt ove problematike koji se odnosi na poremećaj moždano crevne barijere i crevnog mikrobioma.

U svakodnevnom radu posebno je posvećena edukaciji studenata i mlađih kolega na specijalizaciji, a i angažovana je na pomaganju studentima u izradi radova i njihovim prvim koracima u bavljenju naučno istraživačkim radom.

Pored gastroenterologije kojoj je izuzetno posvećena, mnogo voli da čita knjige, gleda filmove, sluša muziku, da šeta i provodi vreme sa svojim blizancima Tijanom i Veljkom i doskora sa svojim pokojnim suprugom Branislavom.

Stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu:

  1. Centre Hopitaux des Paris: Pitie Sal – Petriere, dept. de Gastroénterologie Paris, France,

 

2015 – 2018.god. Pomoćnik direktora za naučnu, istraživačku i obrazovnu delatnost KBC „Bežanijska Kosa“

2015 – 2018.god. Član Naučnog odbora KBC „Bežanijska Kosa“

2011 – danas saradnik na projektu III 41020, koga finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

2012 – 2013 Načelnik odeljenja Gastroenterologije sa odsecima KBC „Bežanijska Kosa“

Edukator iz oblasti abdominalne ultasonografije

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo (SLD), Sekcija za gastroenterologiju i hepatologiju

International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO)

Mediteransko udruženje gastroenterologa

Jezici:

Engleski jezik

Francuski jezik