Urologija

Početna > Urologija

Usluge iz oblasti urologije koje nudimo

Podrazumeva specijalistički pregled za osobe sa novonastalim ili dugotrajnim tegobama bez dijagnoze, hroničnim bolesnicima radi kontrole i produženja ili korekcije terapije.

Obuhvata uzimanje podataka o subjektivnim tegobama (anamnezu), uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju, fizikalni, objektivni pregled, diferencijalnu dijagnozu i predlog za dodatna ispitivanja, ako su potrebna (laboratorijske analize, ultrazvučni pregled, funkcionalna ispitivanja, rengensko snimanje i sl.), dijagnozu bolesti, i na kraju savet i preporuku za lečenje (terapija).

Usluga podrazumeva plasman urinarnog katera kroz mokraćni kanal radi obezbeđivanja adekvatne drenaže urina.

Ultrazvuk skrotuma i testisa

Ultrazvuk skrotalne kese je dijagnostička procedura koja se koristi kao nastavak fizikalnog pregleda muških genitalnih organa i daje kvalitetan uvid u strukturu testisa, epididimisa, krvnih sudova u skrotumu, kože i potkožnih promena.

Potpuno je prihvaćena dijagnostička metoda u otkrivanju upalnih bolesti, zloćudnih i dobroćudnih tumora, kao i raznih tupih povreda.

Kako se izvodi pregled?

Ultrazvučno ispitivanje radi se visoko frekventnom sondom tj.linearnom sondom koja daje odličnu rezoluciju slike, a color Doppler ultrazvuk ima veliki značaj uvidom u pojačanu prokrvljenost testisa u slučaju upale i smanjenog protoka krvi u slučaju torzije.

Za pregled nije potrebna prethodna posebna priprema. Pregled nije bolan, jedina neprijatnost može biti od ponekad hladnijeg gela koji se nanosi na skrotum na mestu na koje se prislanja ultrazvučna sonda i eventualno neprijatnog osećaja zbog pregleda genitalija, pogotovo kod  dece i adolescenata, ali se to može prevazići  prethodnim razgovorom i stručnim pristupom pregledu. Ultrazvični pregled skrotuma i testisa se lako izvodi, nije invazivna metoda, nema rendgenskog  zračenja, do danas bez ni jednog otkrivenog neželjenog efekta i može se bezbedno ponavljati više puta.

Ultrazvuk abdomena ima primenu u dijagnostici oboljenja bubrega, mokraćnih puteva i bešike, prostate kod muškaraca.

Vizuelizacija bubrega, njegove veličine, oblika i položaja, kao i izgled parenhima i unutarbubrežnih struktura, daje značajane podatke za postavljanje dijagnoze bolesti i primenu adekvatne terapije.Ultrazvučnim pregledom abdomena se mogu pouzdano detektovati kamenci u bubregu i mokraćnim putevima, odrediti njihova veličina, položaj i struktura na osnovu čega se preporučuje dalji tretman.Ultrazvukom se određuju karakteristike prostate kod muškaraca (veličina, oblik i struktura). Pregled se preporučuje bolesnicima, svim zdravim osobama starijim od 35 godina, ali i mlađima (već od osamnaeste godine) kada postoji familijarna predispozicija (rak prostate u porodici).

Za EHO abdomena je potrebno prethodna priprema. Pacijent ne treba da uzima hranu bar 4 sata pre pregleda, treba da pije tečnost sat vremena pre pregleda (3-4 čase) i zadrži mokrenje. Pregled je bezbolan, traje oko 30min i može se ponavljati prema potrebi.

Podrazumeva specijalistički pregled za osobe sa novonastalim ili dugotrajnim tegobama bez dijagnoze, hroničnim bolesnicima radi kontrole i produženja ili korekcije terapije.

Obuhvata uzimanje podataka o subjektivnim tegobama (anamnezu), uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju, fizikalni, objektivni pregled, diferencijalnu dijagnozu i predlog za dodatna ispitivanja, ako su potrebna (laboratorijske analize, ultrazvučni pregled, funkcionalna ispitivanja, rengensko snimanje i sl.), dijagnozu bolesti, i na kraju savet i preporuku za lečenje (terapija).

Ultrazvuk abdomena ima primenu u dijagnostici oboljenja bubrega, mokraćnih puteva i bešike, prostate kod muškaraca.

Vizuelizacija bubrega, njegove veličine, oblika i položaja, kao i izgled parenhima i unutarbubrežnih struktura, daje značajane podatke za postavljanje dijagnoze bolesti i primenu adekvatne terapije.Ultrazvučnim pregledom abdomena se mogu pouzdano detektovati kamenci u bubregu i mokraćnim putevima, odrediti njihova veličina, položaj i struktura na osnovu čega se preporučuje dalji tretman.Ultrazvukom se određuju karakteristike prostate kod muškaraca (veličina, oblik i struktura). Pregled se preporučuje bolesnicima, svim zdravim osobama starijim od 35 godina, ali i mlađima (već od osamnaeste godine) kada postoji familijarna predispozicija (rak prostate u porodici).

Za EHO abdomena je potrebno prethodna priprema. Pacijent ne treba da uzima hranu bar 4 sata pre pregleda, treba da pije tečnost sat vremena pre pregleda (3-4 čase) i zadrži mokrenje. Pregled je bezbolan, traje oko 30min i može se ponavljati prema potrebi.

Usluga podrazumeva plasman urinarnog katera kroz mokraćni kanal radi obezbeđivanja adekvatne drenaže urina.

Ultrazvuk skrotuma i testisa

Ultrazvuk skrotalne kese je dijagnostička procedura koja se koristi kao nastavak fizikalnog pregleda muških genitalnih organa i daje kvalitetan uvid u strukturu testisa, epididimisa, krvnih sudova u skrotumu, kože i potkožnih promena.

Potpuno je prihvaćena dijagnostička metoda u otkrivanju upalnih bolesti, zloćudnih i dobroćudnih tumora, kao i raznih tupih povreda.

Kako se izvodi pregled?

Ultrazvučno ispitivanje radi se visoko frekventnom sondom tj.linearnom sondom koja daje odličnu rezoluciju slike, a color Doppler ultrazvuk ima veliki značaj uvidom u pojačanu prokrvljenost testisa u slučaju upale i smanjenog protoka krvi u slučaju torzije.

Za pregled nije potrebna prethodna posebna priprema. Pregled nije bolan, jedina neprijatnost može biti od ponekad hladnijeg gela koji se nanosi na skrotum na mestu na koje se prislanja ultrazvučna sonda i eventualno neprijatnog osećaja zbog pregleda genitalija, pogotovo kod  dece i adolescenata, ali se to može prevazići  prethodnim razgovorom i stručnim pristupom pregledu. Ultrazvični pregled skrotuma i testisa se lako izvodi, nije invazivna metoda, nema rendgenskog  zračenja, do danas bez ni jednog otkrivenog neželjenog efekta i može se bezbedno ponavljati više puta.

Naši specijalisti