Pulmologija

Početna > Pulmologija

Usluge iz oblasti pulmologije koje nudimo

Podrazumeva specijalistički pregled za osobe sa novonastalim ili dugotrajnim tegobama bez dijagnoze, hroničnim bolesnicima radi kontrole i produženja ili korekcije terapije.

Obuhvata uzimanje podataka o subjektivnim tegobama (anamnezu), uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju, fizikalni, objektivni pregled, diferencijalnu dijagnozu i predlog za dodatna ispitivanja, ako su potrebna (laboratorijske analize, ultrazvučni pregled, funkcionalna ispitivanja, rengensko snimanje i sl.), dijagnozu bolesti, i na kraju savet i preporuku za lečenje (terapija).

Bronhodilatatorni test je spirometrijsko ispitivanje pre i posle primene bronhodilatatora (Beroduala), leka koji širi disajne puteve.

Ova vrsta ispitivanja se koristi za procenu reakcije disjanih puteva u dijagnozi astme i opstruktivnih bolesti pluća.

Testiranje ne zahteva prethodnu pripremu pacijenta, traje do 60 minuta.

Polisomnografija je metoda kojom se ispituju poremećaji disanja u snu, odnosno opstruktivna sleep apneja (OSA). Metoda je bezbolna i jednostavna.

Za polisomnografiju se koristi poseban aparat (sličan EEG-u) koji prati moždanu aktivnost, protok vazduha na nivou nosa i usta, očne pokrete, mišićni tonus i srčani rad. Ispitivanje traje celu noć, a lekar analizira prikupljene podatke, postavlja dijagnozu i predlaže terapiju.

Spirometrija je neinvazivna dijagnostička procedura koja se koristi za dijagnozu bolesti disajnih puteva i pluća.

U to spadaju: hronične opstruktivne bolesti pluća, restiriktivnih bolesti pluća, astme, procenu težine bolesti, praćenje efekata primenjene terapije, praćenje pogoršanja bolesti ili poboljšanja stanja. Spirometrija je obavezan pregled pri oceni zdravstvene i radne sposobnosti, za dijagnozu profesionalnih oboljenja, kao i u okviru preoperativne pripreme ako postoji oboljenje pluća.

Variranje u izvođenju testa je često, pa se test prema potrebi ponavlja više puta, a u obzir se uzima najbolji rezultat. Test traje do 30 minuta. Nije potrebna prethodna priprema.

Inhalacija je metoda lečenja uz pomoć aparata- inhalatora (nebulizatora).

Inhalator pretvara lekove u aerosole (veoma sitne čestice leka raspršene u vazduhu) koji dospevaju do najsitnijih delova organa za disanje što omogoćava primenu leka u nižim koncentarcijama i ograničeno dejstvo je na pluća.Preporučuje se kod virusnih i bakterijskih infekcija disajnih puteva (bronhitis) i pluća (pneumonije), kod sinuzitisa, nazofaringitisa, laringitisa, suvog i produktivnog kašlja razne etiologije.

Podrazumeva specijalistički pregled za osobe sa novonastalim ili dugotrajnim tegobama bez dijagnoze, hroničnim bolesnicima radi kontrole i produženja ili korekcije terapije.

Obuhvata uzimanje podataka o subjektivnim tegobama (anamnezu), uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju, fizikalni, objektivni pregled, diferencijalnu dijagnozu i predlog za dodatna ispitivanja, ako su potrebna (laboratorijske analize, ultrazvučni pregled, funkcionalna ispitivanja, rengensko snimanje i sl.), dijagnozu bolesti, i na kraju savet i preporuku za lečenje (terapija).

Spirometrija je neinvazivna dijagnostička procedura koja se koristi za dijagnozu bolesti disajnih puteva i pluća.

U to spadaju: hronične opstruktivne bolesti pluća, restiriktivnih bolesti pluća, astme, procenu težine bolesti, praćenje efekata primenjene terapije, praćenje pogoršanja bolesti ili poboljšanja stanja. Spirometrija je obavezan pregled pri oceni zdravstvene i radne sposobnosti, za dijagnozu profesionalnih oboljenja, kao i u okviru preoperativne pripreme ako postoji oboljenje pluća.

Variranje u izvođenju testa je često, pa se test prema potrebi ponavlja više puta, a u obzir se uzima najbolji rezultat. Test traje do 30 minuta. Nije potrebna prethodna priprema.

Bronhodilatatorni test je spirometrijsko ispitivanje pre i posle primene bronhodilatatora (Beroduala), leka koji širi disajne puteve.

Ova vrsta ispitivanja se koristi za procenu reakcije disjanih puteva u dijagnozi astme i opstruktivnih bolesti pluća.

Testiranje ne zahteva prethodnu pripremu pacijenta, traje do 60 minuta.

Inhalacija je metoda lečenja uz pomoć aparata- inhalatora (nebulizatora).

Inhalator pretvara lekove u aerosole (veoma sitne čestice leka raspršene u vazduhu) koji dospevaju do najsitnijih delova organa za disanje što omogoćava primenu leka u nižim koncentarcijama i ograničeno dejstvo je na pluća.Preporučuje se kod virusnih i bakterijskih infekcija disajnih puteva (bronhitis) i pluća (pneumonije), kod sinuzitisa, nazofaringitisa, laringitisa, suvog i produktivnog kašlja razne etiologije.

Polisomnografija je metoda kojom se ispituju poremećaji disanja u snu, odnosno opstruktivna sleep apneja (OSA). Metoda je bezbolna i jednostavna.

Za polisomnografiju se koristi poseban aparat (sličan EEG-u) koji prati moždanu aktivnost, protok vazduha na nivou nosa i usta, očne pokrete, mišićni tonus i srčani rad. Ispitivanje traje celu noć, a lekar analizira prikupljene podatke, postavlja dijagnozu i predlaže terapiju.

Naši specijalisti