Kardiologija

Početna > Kardiologija

Usluge iz oblasti kardiologije koje nudimo

Elektrokardiogram (EKG) je grafički prikaz električne aktivnosti na 12-kanalnom EKG aparatu. Daje važne podatke za dijagnozu raznih oboljenja srca usled poremećaja stvaranja i sprovođenja impulsa kroz srca, pojave usporavanja ili bloka, aritmije, ishemičke premene na srčanom mišiću (anginu pectoris, infarkt srca) i dr.

Za EKG pregled nije potrebna prethodna priprema pacijenta. Postupak je brz, sprovodi ga sestra (traje oko 5 minuta) i odmah se dobija rezultat koji očitava lekar.

Test opterećenja srca se koristi se za otkrivanje i dijagnozu ishemijskih bolesti srca.

Za test fizičkim opterećenjem pacijent hoda na pokretnoj traci (Treadmill) koja se ubrzava i povećava nagib čime se postiže veće fizičko opterećenje. Stepeni opterećenja su standardizovani prema Protokolu. Ergometrijsko testiranje se preporučuje osobama koje imaju oboljenje srca, za evaluaciju terapije, posle ugradnje stenta, pace-makera, by-pass operacija, ali i zdravim osobama koje žele da se bave sportom ili rekreacijom (čak i mladima), ili imaju srčane bolesnike u familiji. Testiranje odrađuje kardiolog posle pregleda pacijenta. Može se ponavljati prema potrebi.

Za ergometrijski test neophodna je priprema. Pacijent treba da zna da na dan testa može uzeti terapiju (korigovanu od strane kardiologa), ali 2 sata pre testa ne sme da puši, pije kafu ili unosi hranu. Na testiranje treba da dođe u udobnoj obući i odeći.

Farmakološki test opterećenja je sličan stres-ehokardiografskom testu.

Uključuje pregled ultrazvukom (ehokardiografija), ali se umesto fizičkog opterećenje koristi farmakološko sredstvo – lek koji se daje putem intravenske infuzije. Zamena fizičkog opterećenja farmakološkim sredstvom pogodna je za npr. strarije osobe, osobe koje se slabije kreću i sl.

Farmakološki test opterećenja predlaže kardiolog i potrebna je prethodna priprema pacijentavideti pripremu za test fizičkim opterećenjem.

24h – Holter EKG je dijagnostički postupak kojim se tokom 24 sata (kontinuirano) snima EKG čime se detektuju promene u ritmu srca (aritmije).

Indikovan je kada postoji osećaj „preskakanja“ i lupanja srca, kod pojave vrtoglavica, nesvestica ili gubitka svesti, kao i za kontrolu pejsmejkera.Tokom nošenja holtera, pacijent zapisuje svoje dnevne aktivnosti (fizički rad, nerviranje, opuštenost, trčanje, spavanje i dr.) kao i tegobe koje ima (bol u grudima, nesvestica, nedostatak vazduha i sl).

Nošenje holtera ne predstavlja rizik za pacijenta, ali treba izbegavati neke električne uređaje kao što su mikrotalasne pećnice, preterano korišćenje mobilnog telefona, električne četkice za zube i sl. koji mogu uticati na EKG zapis. Takođe je zabranjeno kvašenje uredjaja (kupanje, tuširanje ili plivanje).

Preoperativna konsultacija na zahtev pacijenta je drugo mišljenje o neophodnosti/hitnosti operativnog zahvata. Podrazumeva analizu pripremljene medicinske dokumentacije za hirušku intervenciju, a prema proceni lekara i predlog dodatnih ispitivanja radi definitivnog mišljenja i zaključka.

Ultrazvuk srca (ehokardiografija) koristi ultrazvučni talas za vizuelizaciju srca.

Značajan je za otkirvanje oštećenja srčanog mišića, njegove pokretljivosti, dimenzija srčanih šupljina, protoka krvi, promene na krvnim sudovima srca, bolesti srčanih zalistaka, i sl.

Metoda je bezbolna, obavlja je lekar i traje do 30 minuta. Pre pregleda nije potrebna posebna priprema pacijenta, nema štetnih dejstava i može se ponavljati prema potrebi.

Stres-ehokardiografski test je kombinacija testa fizičkim opterećenjem i ultrazvučnog pregleda pre i posle fizičkog napora.

Stres ehokardiografski test povećava dijagnostičku tačnost običnog testa opterećenja, a značajan je i za procenu efekta terapije, procenu stanja posle infarkta mikarda, posle ugradnje stenta i koronarnog baj-pasa.

Stres EHO preporučuje kardiolog i pacijent treba da se pripremivideti pripremu za test fizičkim opterećenjem.

Test procene koronarne reserve (CFR) je sličan farmakološkom testu.

Test počinje EHO pregledom srca (Color Doppler ultrazvuk), nakon čega se daje vazodilatatorno sredstvo-adenozin sporom intravenskom infuzijom. Zatim se ponavlja EHO srca, a brzina signala Color doppler-a prilagođava se svakom pacijentu posebno. CFR je neinvazivna, veoma osetljiva, pouzdana i ponovljiva metoda za detekciju koronarne bolosti srca (arterioskleroze) i restenoze nakon angioplastike (PCI).

CFR test opterećenja predlaže kardiolog i potrebna je prethodna priprema pacijentavideti pripremu za test fizičkim opterećenjem.

Holter pritiska je aparat koji meri i snima arterijski pritisak tokom 24 sat u definisanim vremenskim intervalima obično od 30 minuta tokom dana i 60 minuta tokom noći.

Daje podatke o variranju pritiska u raznim životnim okolnostima, o težini hipertenzije kao i o uspešnosti terapije. Tokom nošenja Holtera pritiska, pacijent obavlja svoje dnevne aktivnosti i zapisuje u „dnevnik“- kao za holter EKG-a.

Pri nošenju Holtera treba izbegavati kvašenje uredjaja (kupanje, tuširanje ili plivanje).

Elektrokardiogram (EKG) je grafički prikaz električne aktivnosti na 12-kanalnom EKG aparatu. Daje važne podatke za dijagnozu raznih oboljenja srca usled poremećaja stvaranja i sprovođenja impulsa kroz srca, pojave usporavanja ili bloka, aritmije, ishemičke premene na srčanom mišiću (anginu pectoris, infarkt srca) i dr.

Za EKG pregled nije potrebna prethodna priprema pacijenta. Postupak je brz, sprovodi ga sestra (traje oko 5 minuta) i odmah se dobija rezultat koji očitava lekar.

Ultrazvuk srca (ehokardiografija) koristi ultrazvučni talas za vizuelizaciju srca.

Značajan je za otkirvanje oštećenja srčanog mišića, njegove pokretljivosti, dimenzija srčanih šupljina, protoka krvi, promene na krvnim sudovima srca, bolesti srčanih zalistaka, i sl.

Metoda je bezbolna, obavlja je lekar i traje do 30 minuta. Pre pregleda nije potrebna posebna priprema pacijenta, nema štetnih dejstava i može se ponavljati prema potrebi.

Test opterećenja srca se koristi se za otkrivanje i dijagnozu ishemijskih bolesti srca.

Za test fizičkim opterećenjem pacijent hoda na pokretnoj traci (Treadmill) koja se ubrzava i povećava nagib čime se postiže veće fizičko opterećenje. Stepeni opterećenja su standardizovani prema Protokolu. Ergometrijsko testiranje se preporučuje osobama koje imaju oboljenje srca, za evaluaciju terapije, posle ugradnje stenta, pace-makera, by-pass operacija, ali i zdravim osobama koje žele da se bave sportom ili rekreacijom (čak i mladima), ili imaju srčane bolesnike u familiji. Testiranje odrađuje kardiolog posle pregleda pacijenta. Može se ponavljati prema potrebi.

Za ergometrijski test neophodna je priprema. Pacijent treba da zna da na dan testa može uzeti terapiju (korigovanu od strane kardiologa), ali 2 sata pre testa ne sme da puši, pije kafu ili unosi hranu. Na testiranje treba da dođe u udobnoj obući i odeći.

Stres-ehokardiografski test je kombinacija testa fizičkim opterećenjem i ultrazvučnog pregleda pre i posle fizičkog napora.

Stres ehokardiografski test povećava dijagnostičku tačnost običnog testa opterećenja, a značajan je i za procenu efekta terapije, procenu stanja posle infarkta mikarda, posle ugradnje stenta i koronarnog baj-pasa.

Stres EHO preporučuje kardiolog i pacijent treba da se pripremivideti pripremu za test fizičkim opterećenjem.

Farmakološki test opterećenja je sličan stres-ehokardiografskom testu.

Uključuje pregled ultrazvukom (ehokardiografija), ali se umesto fizičkog opterećenje koristi farmakološko sredstvo – lek koji se daje putem intravenske infuzije. Zamena fizičkog opterećenja farmakološkim sredstvom pogodna je za npr. strarije osobe, osobe koje se slabije kreću i sl.

Farmakološki test opterećenja predlaže kardiolog i potrebna je prethodna priprema pacijentavideti pripremu za test fizičkim opterećenjem.

Test procene koronarne reserve (CFR) je sličan farmakološkom testu.

Test počinje EHO pregledom srca (Color Doppler ultrazvuk), nakon čega se daje vazodilatatorno sredstvo-adenozin sporom intravenskom infuzijom. Zatim se ponavlja EHO srca, a brzina signala Color doppler-a prilagođava se svakom pacijentu posebno. CFR je neinvazivna, veoma osetljiva, pouzdana i ponovljiva metoda za detekciju koronarne bolosti srca (arterioskleroze) i restenoze nakon angioplastike (PCI).

CFR test opterećenja predlaže kardiolog i potrebna je prethodna priprema pacijentavideti pripremu za test fizičkim opterećenjem.

24h – Holter EKG je dijagnostički postupak kojim se tokom 24 sata (kontinuirano) snima EKG čime se detektuju promene u ritmu srca (aritmije).

Indikovan je kada postoji osećaj „preskakanja“ i lupanja srca, kod pojave vrtoglavica, nesvestica ili gubitka svesti, kao i za kontrolu pejsmejkera.Tokom nošenja holtera, pacijent zapisuje svoje dnevne aktivnosti (fizički rad, nerviranje, opuštenost, trčanje, spavanje i dr.) kao i tegobe koje ima (bol u grudima, nesvestica, nedostatak vazduha i sl).

Nošenje holtera ne predstavlja rizik za pacijenta, ali treba izbegavati neke električne uređaje kao što su mikrotalasne pećnice, preterano korišćenje mobilnog telefona, električne četkice za zube i sl. koji mogu uticati na EKG zapis. Takođe je zabranjeno kvašenje uredjaja (kupanje, tuširanje ili plivanje).

Holter pritiska je aparat koji meri i snima arterijski pritisak tokom 24 sat u definisanim vremenskim intervalima obično od 30 minuta tokom dana i 60 minuta tokom noći.

Daje podatke o variranju pritiska u raznim životnim okolnostima, o težini hipertenzije kao i o uspešnosti terapije. Tokom nošenja Holtera pritiska, pacijent obavlja svoje dnevne aktivnosti i zapisuje u „dnevnik“- kao za holter EKG-a.

Pri nošenju Holtera treba izbegavati kvašenje uredjaja (kupanje, tuširanje ili plivanje).

Preoperativna konsultacija na zahtev pacijenta je drugo mišljenje o neophodnosti/hitnosti operativnog zahvata. Podrazumeva analizu pripremljene medicinske dokumentacije za hirušku intervenciju, a prema proceni lekara i predlog dodatnih ispitivanja radi definitivnog mišljenja i zaključka.

Naši specijalisti