Endokrinologija

Početna > Endokrinologija

Usluge iz oblasti endokrinologije koje nudimo

Podrazumeva specijalistički pregled za osobe sa novonastalim ili dugotrajnim tegobama bez dijagnoze, hroničnim bolesnicima radi kontrole i produženja ili korekcije terapije.

Obuhvata uzimanje podataka o subjektivnim tegobama (anamnezu), uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju, fizikalni, objektivni pregled, diferencijalnu dijagnozu i predlog za dodatna ispitivanja, ako su potrebna (laboratorijske analize, ultrazvučni pregled, funkcionalna ispitivanja, rengensko snimanje i sl.), dijagnozu bolesti, i na kraju savet i preporuku za lečenje (terapija).

Analiza hormonskog statusa podrazumeva kvantitativno i kvalitativno određivanje pojedinih hormona u krvi i urinu.

Bolesti endokrinih žljezda odražavaju se na njihovu funkciju poremećajem lučenja hormona pa je njihovo određivanje veoma važno za dijagnostiku i lečenje mnogobrojnih bolesti.

Pregled pomoću ultrazvuka omogućava vizuelizaciju strukture štitne žlezde. Metoda je jednostavna i brza i daje važne podatke za dijagnozu i terapiju bolesti štitne žlezde.

Određivanje glikemije pomoću aparata glukometra je brz i jednostavan način kontrole šećera u krvi. Rezultat se odmah dobija što je značajno za procenu stanja dijabetesa, kontrolu i revidiranje terapije.

Podrazumeva specijalistički pregled za osobe sa novonastalim ili dugotrajnim tegobama bez dijagnoze, hroničnim bolesnicima radi kontrole i produženja ili korekcije terapije.

Obuhvata uzimanje podataka o subjektivnim tegobama (anamnezu), uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju, fizikalni, objektivni pregled, diferencijalnu dijagnozu i predlog za dodatna ispitivanja, ako su potrebna (laboratorijske analize, ultrazvučni pregled, funkcionalna ispitivanja, rengensko snimanje i sl.), dijagnozu bolesti, i na kraju savet i preporuku za lečenje (terapija).

Pregled pomoću ultrazvuka omogućava vizuelizaciju strukture štitne Metoda je jednostavna i brza i daje važne podatke za dijagnozu i terapiju bolesti štitne žlezde.

Analiza hormonskog statusa podrazumeva kvantitativno i kvalitativno određivanje pojedinih hormona u krvi i urinu.

Bolesti endokrinih žljezda odražavaju se na njihovu funkciju poremećajem lučenja hormona pa je njihovo određivanje veoma važno za dijagnostiku i lečenje mnogobrojnih bolesti.

Određivanje glikemije pomoću aparata glukometra je brz i jednostavan način kontrole šećera u krvi. Rezultat se odmah dobija što je značajno za procenu stanja dijabetesa, kontrolu i revidiranje terapije.

Naši specijalisti