Naš tim

Početna > Naš tim > Dr Dragana Bjelica

Dr Dragana Bjelica

Radiolog

Biografija

Obrazovanje

Diplomirala 31. 10. 2007. sa prosečnom ocenom 9,31.

Položila stručni ispit 27. 05. 2008.

Upisala specijalističke-akademske studije iz  radiologije 2007/08. god- diplomirala sa odličnom ocenom 21. 11. 2010. na temu „Značaj integrisanih kompjuterskih sistema za procenu stepena lezija na koronarnim arterijama”.

Završene specijalizacija iz oblasti radiologije 2013 – 2017.

Upisane Doktorske studije iz radiologije 2013.

Radno iskustvo

Od 2008. Klinički lekar/Specijalista – KBC Bežanijska

Od 2018. Konsultant radiolog – Euromedik

Edukacije i treninzi

 

Stručni radovi

Dragana Stevanović, J. Šaponjski, A. Aleksić, D.Mrda. Značaj višeredne kompjuterizovane tomografije kod retkih urodjenih anomalija koronarnih arterija. Prikaz slučaja. Drugi kongres radiologa Srbije, 24- 27. Maj 2009, Novi Sad.

Davor Mrda, D. Mašulović, J.Šaponjski, T. Mijajlović, D.Stevanović. Neuobičajena kasna komplikacija kod pacijenta kome je radjena ekstrakorporalna pulsna ultrazvučna litotripsija. Prikaz slučaja. Drugi kongres radiologa Srbije, 24- 27. Maj 2009, Novi Sad.

Vladimir Mirčetić, J.Šaponjski, V.Vukčević, G.Tomašek, S.Pendić-Polak, D.Stevanović. Mogućnost interventne radiologije u uklanjanju stranih tela iz kardiovaskularnog sistema: petnaestogodišnje iskustvo.  Drugi kongres radiologa Srbije, 24- 27. Maj 2009, Novi Sad.

Davor Mrda, D.Mašulović, J.Šaponjski, S.Vranješ, N.Petrović, D.Stevanović. Neuobičajena kolateralna cirkulacija kod Sy Larich. Prikaz slučaja. Drugi kongres radiologa Srbije, 24- 27. Maj 2009, Novi Sad.

Goran Tomašek, S.Vranješ, J. Šaponjski, D. Mrda, D.Stevanović. Ponovna hipertenzija posle uspešne transkateterne terapije stenoze renalne arterije: dijagnostička vrednost detektovanja restenoze u dugotrajnom praćenju. Drugi kongres radiologa Srbije, 24- 27. Maj 2009, Novi Sad.

Dragana Stevanović, J.Šaponjski, A. Aleksić, S. Pendić- Polak. Savremen pristup u dijagnostici retke anomalije koronarnh arteija (zajedničko ishodište koronarnih arterija). Prikaz slučaja. Kongres radiologa Srbije, 13-16. Novembar 2011, Zlatibor.

Drugi jezici: Engleski