Cenovnik

Početna > Cenovnik

Cenovnik

Pregled lekara subspecijaliste 6.000 RSD
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste (do 2 nedelje od 1. pregleda) 4.000 RSD
Pregled profesora 8.000 RSD
Kontrolni pregled profesora 6.000 RSD
Pregled lekara interniste 5.000 RSD
Kontrolni pregled lekara interniste ((do 2 nedelje od 1. pregleda)) 3.000 RSD
Kontaktirajte nas
Pregled kardiologa sa EKG-om 7.000 RSD
EKG (FT1-Schiller) 1.000 RSD
Ultrazvuk srca ( ehokardiografija) 7.000 RSD
Kardiološki pregled sa ehokardiografijom 12.000 RSD
Test fizičkim opterećenjem (Ergo-test) 11.000 RSD
Stres ehokardiografski test (Stres-eho test) 15.000 RSD
Farmakološki (Dobutaminski) test opterećenja 17.000 RSD
Procena rezerve koronarnog protoka-CFR 17.000 RSD
Holter EKG ( 24 h) 8.000 RSD
Holter EKG ( 48 h) 10.000 RSD
Holter EKG ( 72 h) 12.000 RSD
Holter krvnog pritiska ( 24h) 7.000 RSD
Konsultacija kardiovaskularnog hirurga 10.000 RSD
Kontaktirajte nas
Pregled pulmologa 6.000 RSD
Spirometrija (Schiller) sa jednokratnim UZ senzorom 4.000 RSD
Bronhodilatacioni test 4.000 RSD
Sleep apnea- dijagnostika 20.000 RSD
Kontaktirajte nas
Pregled endokrinologa 6.000 RSD
Ultrazvuk štitaste žlezde-endokrinolog 6.000 RSD
Pregled endokrinologa sa ultrazvukom štitaste žlezde 10.000 RSD
Brzo određivanje glikemije (iz prsta) 500 RSD
Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) sa pregledom 12.500 RSD
Test opterećenja glukozom (OGTT) 3.000 - 10.000 RSD
Kontaktirajte nas
Pregled gastroenterologa 6.000 RSD
Standardni ultrazvuk abdomena-gastroenterolog 6.000 RSD
Ultrazvučni pregled abdomena sa Dopplerom vaskularnih struktura vene porte 7.000 RSD
Kontaktirajte nas
Pregled hematologa 6.000 RSD
Kontaktirajte nas
Pregled nefrologa 6.000 RSD
Pregled subspecijaliste nefrologa sa ultrazvukom urotrakta 10.000 RSD
Kontaktirajte nas
Pregled neurologa 6.000 RSD
Color Dopler krvnih sudova vrata-neurolog 7.000 RSD
Pregled neurologa sa Color Doplerom krvnih sudova vrata 12.000 RSD
Kontaktirajte nas
Pregled urologa 6.000 RSD
Urološki ultrazvuk 6.000 RSD
Pregled urologa sa ultrazvučnim pregledom 10.000 RSD
Plasiranje katetera (lekar u ordinaciji) 3.500 RSD
Kontaktirajte nas
Pregled onkologa 8.000 RSD
Kontaktirajte nas
Ultrazvuk srca 7.000 RSD
Ultrazvuk grudnog koša 4.000 RSD
Ultrazvuk abdomena 6.000 RSD
Ultrazvuk štitaste žlezde 6.000 RSD
Ultrazvuk dojke (mekih tkiva/mišića) 6.000 RSD
Ultrazvuk mekih tkiva vrata 6.000 RSD
Ultrazvuk mekih tkiva vrata, pazuha i prepona 8.000 RSD
Ultrazvuk mekih tkiva pazuha 2.000 RSD
Ultrazvuk mekih tkiva prepona 2.000 RSD
Ultra zvuk zgloba 6.000 RSD
Color Doppler krvnih sudova vrata 7.000 RSD
Color Doppler krvnih sudova ruku 7.000 RSD
Color Doppler krvnih sudova nogu 7.000 RSD
Color Doppler krvnih sudova vrata, ruku i nogu 16.000 RSD
Color Doppler abdominalne aorte 7.000 RSD
Color Doppler bubrežnih arterija sa ultrazvukom abdomena 8.000 RSD
Color Doppler vaskularnih struktura vene porte sa ultrazvukom abdomena 7.000 RSD
Kontaktirajte nas
Davanje intramuskularne injekcije 1.500 RSD
Davanje intravenske injekcije 2.000 RSD
Intravenska Infuzija sa lekom bez vitamina 5.000 RSD
Intravenska infuzija - polivitaminska 7.000 RSD
Dodatni lek u polivitaminskoj infuziji – svaka dodatna ampula leka 1.000 RSD
Infuzija preparata gvožđa u ordinaciji 7.000 RSD
Kontaktirajte nas
Pregled lekara u kućnoj poseti od 7-22h ( gradsko naselje) 14.000 RSD
Pregled lekara u kućnoj poseti od 7-22h ( prigradsko naselje) 20.000 RSD
Izlazak tehničara na teren od 7-22h (gradsko naselje) 2.000 RSD
Izlazak tehničara na teren od 7-22h (prigradsko naselje) 3.500 RSD
Video konsultacije sa lekarom specijalistom 4.200 RSD
Kontaktirajte nas
EKG (FT1-Schiller) 2.000 RSD
Ultrazvuk srca u kućnoj poseti 12.000 RSD
Holter EKG ( 24 h) 12.000 RSD
Holter krvnog pritiska ( 24h) 10.000 RSD
Kontaktirajte nas